2 Samuel 16
NB

2 Samuel 16

16
1Da David var kommet et lite stykke forbi toppen, kom Siba, Mefibosjets tjener, mot ham med et par kløvesler. På dem var det to hundre brød og hundre rosinkaker og hundre stykker sommerfrukt og en skinnsekk med vin. #9:2. 1Sam 25:18. 2Da sa kongen til Siba: Hva vil du med dette? Siba svarte: Eslene skal kongens husfolk ha til å ri på. Brødet og sommerfrukten skal være til mat for mennene, og vinen til drikke for dem som blir utmattet i ørkenen. 3Kongen sa: Men hvor er din herres sønn? Siba svarte: Han er fremdeles i Jerusalem. Han sier: I dag vil Israels hus gi meg igjen min fars kongedømme. #9:4 ff. 19:25-27. 4Da sa kongen til Siba: Alt som Mefibosjet eide, er nå ditt. Og Siba sa: Jeg kaster meg til jorden! Måtte jeg alltid finne nåde for min herre kongens øyne! 5Da kong David kom til Bahurim, kom det ut fra byen en mann som var i slekt med Sauls hus. Navnet hans var Sjime’i, og han var sønn av Gera. Han gikk og bannet #3:16. 17:18. 19:16 ff. 1Kong 2:8. 6og kastet stein etter David og alle kong Davids tjenere, enda alt folket og alle de djerveste krigsmennene gikk med ham, både på høyre og venstre side. 7Sjime’i forbannet ham og ropte: Bort med deg! Bort med deg, din blodhund, du fordervede!#12:9. 2Mos 22:28. 8Herren har nå latt det komme tilbake over deg, alt det blod som har flytt i Sauls hus. Du ble konge i hans sted, og nå har Herren gitt kongedømmet til din sønn Absalom. Se, nå er du kommet i den ulykke du har fortjent, for en blodhund er du! 9Da sa Abisjai, Serujas sønn, til kongen: Hvorfor skal denne døde hunden få lov til å forbanne min herre kongen? La meg gå dit bort og hogge hodet av ham! #9:8. 19:21. 1Sam 26:8. 10Men kongen sa: Hva har jeg med dere å gjøre, Serujas sønner? Når han forbanner, og når Herren har sagt til ham: Bann David! - hvem tør da si: Hvorfor gjorde du det? 11Og David sa til Abisjai og til alle sine tjenere: Se, min sønn, som er utgått av mitt liv, står meg etter livet. Hvor mye mer da denne benjaminitten! La ham bare forbanne, for Herren har befalt ham det. 12Kanskje Herren ser til meg i min nød, så Herren gir meg lykke til gjengjeld for den forbannelsen som har rammet meg i dag. 13Så gikk David og mennene hans fram etter veien mens Sjime’i gikk oppe i lien jevnsides med ham. Han gikk og bannet, og han kastet stein og sand mens han gikk der jevnsides med ham. 14Kongen og alt folket som var med ham, dro inn i Ajefim og hvilte der.
Absalom kommer til Jerusalem
15I mellomtiden var Absalom med alt sitt folk, Israels menn, kommet til Jerusalem. Og Akitofel var med ham.
16Da nå arkitten Husai, Davids venn, kom til Absalom, sa Husai til Absalom: Kongen leve! Kongen leve! #3:39. 19:22. Klag 3:37 ff. Joh 18:10. 17Da sa Absalom til Husai: Er dette din kjærlighet til din venn? Hvorfor dro du ikke med vennen din? 18Husai svarte: Nei, den som Herren og dette folket og alle Israels menn har utvalgt, ham vil jeg tilhøre, og hos ham vil jeg bli. 19Dessuten, hvem skulle jeg tjene? Skulle jeg ikke tjene hans sønn? Slik som jeg har tjent din far, vil jeg nå også tjene deg. 20Så sa Absalom til Akitofel: Dere må gi meg et råd, og si hva vi skal gjøre! 21Akitofel svarte: Gå inn til din fars medhustruer som han lot være igjen for å ta vare på huset! Når da hele Israel får høre at du har gjort deg forhatt hos din far, så vil motet vokse hos alle som er med deg. #15:16. 22Så reiste de et telt for Absalom på taket. Og Absalom gikk inn til sin fars medhustruer for hele Israels øyne. #12:10,12. 15:16. 20:3.
23I den tid gjaldt et råd som Akitofel ga, like så mye som om en hadde spurt Guds ord til råds. Så mye gjaldt hvert råd av Akitofel både hos David og hos Absalom.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.