2 Peter 3

3
Løftet om Jesu gjenkomst
1Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse, #1:13. 1Pet 1:1. 2så dere minnes de ordene som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren. #1:15,19. 1Tim 6:14. Jud 17. 3Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster #1Tim 4:1,2. 2Tim 3:1. Jud 18. 4og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. #Jes 5:19. Jer 17:15. Esek 12:22. Matt 24:48. 5Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. #1Mos 1:2,6,9. Sal 24:2. 136:6. 6Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. #2:5. 1Mos 7:17,21.
Herren vil ikke at noen skal gå fortapt
7Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. #Sal 102:27. Jes 51:6. 2Tess 1:8. Heb 1:11. Jud 7. 8Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. #Sal 90:4. 9Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. #Jes 30:18. Esek 18:23,32. Hab 2:3. Rom 2:4.#1Tim 2:4. Heb 10:37. 1Pet 3:20. 10Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. #Jes 51:6. Matt 24:43. Luk 12:39. 1Tess 5:2,3.#Åp 16:15. 20:11. 11Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, #Luk 21:36. 12mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. #v.10. Jes 34:4. 13Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. #Jes 65:17. 66:22. Matt 19:28. Åp 21:1.
Vær rede
14Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, #1Kor 1:8. Fil 1:10. 1Tess 3:13. 5:23. Jud 24. 15og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. #v.9. Rom 2:4. Åp 2:21. 16Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. #Mark 13:5,23. Heb 4:1. 18Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. #1:8. Ef 4:13. Kol 1:10. 1Pet 4:11. Åp 1:6.

Markert nå:

2 Peter 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring