2 Peter 3:6

2 Peter 3:6 NB

Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del