2 Peter 3:2

2 Peter 3:2 NB

så dere minnes de ordene som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del