2 Peter 3:18

2 Peter 3:18 NB

Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Peter 3:18