2 Peter 1

1
Hilsen
1Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet: #Jak 1:1. 1Pet 1:1. 2Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. #Joh 17:3. 1Pet 1:2. Jud 2.
Troen må vise seg i rett liv
3Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, #v.2. 2Kor 4:4,6. 1Pet 2:9. 5:10. 4og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, #Joh 1:12. 17:21. 2Kor 3:18. Gal 3:26. Ef 4:22,24. 1Joh 1:3. 3:2. 5så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, #Ef 4:20 f. Gal 5:6,22. Tit 3:8. 6og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, #Apg 24:25. 1Kor 9:25. 7og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. #1Tess 3:12. 4:9. Heb 13:1. 8For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. #Tit 3:14. 9Men den som ikke har disse tingene, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle synder. #Jes 59:10. Ef 5:26. Jak 1:24. 1Joh 2:9,11. 10Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, #Heb 3:14. Jud 24. 11for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. 12Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere. #Rom 15:14,15. Jud 5.
13Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse. #3:1. 2Kor 5:1. 14Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. #Joh 21:18,19. 2Tim 4:6. 15Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. 16For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. #Matt 17:1.#Luk 9:32. Joh 1:14. Apg 4:20. 1Kor 1:17. 2:1. 17For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. #Matt 17:2,5. 3:17. Kol 1:13. 18Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. #Luk 9:28.
Skriften er sin egen tolk
19Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. #Sal 119:105. 1Kor 13:12. Åp 2:28. 22:16. 20For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. #Heb 1:1. 21For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. #2Tim 3:16. 1Pet 1:11.

Markert nå:

2 Peter 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring