2 Kongebok 9
NB

2 Kongebok 9

9
Jehu blir salvet til konge i Israel
1Profeten Elisja kalte på en av profetenes disipler og sa til ham: Bind opp om deg og ta denne oljekrukken i hånden og gå til Ramot i Gilead. 2Når du kommer dit, skal du oppsøke Jehu, sønn av Josjafat, Nimsis sønn. Gå inn til ham der han sitter blant brødrene sine. Du skal be ham stå opp, og ta ham med inn i det innerste rommet. 3Ta så oljekrukken og hell den ut over hodet hans og si: Så sier Herren: Jeg har salvet deg til konge over Israel! Så skal du åpne døren og flykte uten å dryge. #1Kong 19:16. 4Så gikk den unge mannen, den unge profeten, til Ramot i Gilead.
5Da han kom dit, så han hærens høvedsmenn sitte der. Og han sa: Jeg har noe å si deg, høvedsmann! Da sa Jehu: Hvem av alle oss her? Han svarte: Deg, høvedsmann! 6Da sto han opp og gikk inn i huset. Profeten helte da oljen ut over hodet hans og sa til ham: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg har salvet deg til konge over Herrens folk, over Israel. 7Du skal gjøre ende på din herre Akabs hus, for jeg vil hevne mine tjenere profetenes blod og alle Herrens tjeneres blod på Jesabel. #5Mos 32:35,43. 1Kong 18:4. 19:10. 21:5 ff. 8Og hele Akabs hus skal gå til grunne. Jeg vil utrydde alle menn av Akabs ætt, både myndige og umyndige, i Israel. #10:17. 1Kong 21:21 ff. 9Jeg vil gjøre med Akabs ætt som jeg gjorde med ætten til Jeroboam, Nebats sønn, og med ætten til Basja, Akias sønn. #1Kong 14:10,11. 15:29. 16:3. 10Jesabel skal hundene fortære på Jisre’els mark, og ingen skal begrave henne. - Så åpnet han døren og flyktet. 11Da Jehu kom ut til sin herres menn, spurte de ham: Er alt i orden? Hvorfor kom denne gale mannen til deg? Han svarte: Dere kjenner jo mannen og vet hvordan han snakker!
12Men de sa: Du taler ikke sant! Si oss hva det er! Da sa han: Så og så talte han til meg og sa: Så sier Herren: Jeg har salvet deg til konge over Israel. 13Da skyndte de seg og tok hver sin kappe og la dem under ham på trappetrinnene. Og de blåste i hornet og ropte: Jehu er konge! #Matt 21:8. Mark 11:8.
Jehu går til strid mot Joram og Akasja
14Slik fikk Jehu, sønn av Josjafat, Nimsis sønn, en sammensvergelse i stand mot Joram. Kong Joram hadde med hele Israel ligget på vakt ved Ramot i Gilead mot kongen i Syria, Hasael. #8:28. 1Kong 22:3. 15Men selv var kong Joram vendt tilbake til Jisre’el for å få leget de sårene syrerne hadde gitt ham i kampen mot Syrias konge Hasael. - Og Jehu sa: Hvis dere har samme mening, så la ingen rømme og slippe ut av byen, slik at han kan gå av sted og kunngjøre dette i Jisre’el! 16Så steg Jehu opp i vognen sin og dro til Jisre’el, for Joram lå syk der. Og Judas konge Akasja hadde dratt dit ned for å se til Joram.
17Vaktmannen som sto på tårnet i Jisre’el, ropte da han så Jehu komme med flokken sin: Jeg ser en flokk som kommer. Da sa Joram: Send en rytter av sted for å møte dem og spørre: Kommer dere med fred? 18Rytteren dro i møte med ham og sa: Så sier kongen: Kommer dere med fred? Jehu svarte: Hva kommer det deg ved? Vend om og følg meg! Vaktmannen meldte dette og sa: Budet har nådd fram til dem, men kommer ikke tilbake. 19Da sendte han en annen rytter, og da han kom til dem, sa han: Så sier kongen: Kommer dere med fred? Jehu svarte: Hva kommer det deg ved? Vend om og følg meg! 20Vaktmannen meldte dette og sa: Han har nådd fram til dem, men kommer ikke tilbake. Slik som de kjører, ser det ut som det kunne være Jehu, Nimsis sønn. For han bruker å kjøre som en gal! 21Da sa Joram: Spenn for! Og de spente for vognen hans, og Israels konge Joram og Judas konge Akasja dro ut, hver på sin vogn. De dro ut for å møte Jehu, og traff ham på jisre’elitten Nabots mark. #1Kong 21:1. 2Krøn 22:7. 22Da Joram fikk øye på Jehu, spurte han: Kommer du med fred, Jehu? Han svarte: Hvordan kan du tale om fred så lenge din mor Jesabel driver på med sitt horeliv og sine mange trolldomskunster? #1Kong 16:31. 18:19. Åp 2:20. 23Da vendte Joram om og flyktet, og han ropte til Akasja: Det er forræderi, Akasja! 24Men Jehu grep buen sin og spente den med sin fulle styrke, og han skjøt Joram mellom armene så pilen gikk gjennom hjertet, og han sank ned i vognen. 25Da sa Jehu til sin høvedsmann Bidkar: Ta og kast ham inn på jisre’elitten Nabots mark! Husk hvordan jeg og du red sammen etter hans far Akab, og Herren uttalte dette ordet mot ham: #1Kong 21:19. 22:38. 26Sannelig, i går så jeg Nabots blod og hans sønners blod, sier Herren, og jeg vil gjengjelde deg det på denne marken, sier Herren. Så ta nå og kast ham inn på marken, slik som Herren har sagt! 27Da Judas konge Akasja så det, flyktet han og tok veien til hagehuset. Men Jehu satte etter ham og ropte: Slå ned ham også! Og de slo ham ned i vognen hans i Gur-bakken ved Jibleam. Han flyktet til Megiddo og døde der.
28Hans tjenere kjørte ham til Jerusalem, og de la ham i hans grav hos hans fedre i Davids by. 29Men Akasja var blitt konge over Juda i Jorams, Akabs sønns ellevte år.
Jesabel lider døden som Elia hadde sagt
30Så kom Jehu til Jisre’el. Da Jesabel hørte det, sminket hun øynene, pyntet seg på hodet og så ut gjennom vinduet. #Jer 4:30. Esek 23:40.
31Da Jehu kom inn gjennom porten, ropte hun: Kommer du med fred, du Simri som slo din herre i hjel? #1Kong 16:10,18. 32Men han så opp mot vinduet og sa: Hvem holder med meg? Hvem? Da så to-tre hoffmenn ut gjennom vinduet. 33Han ropte: Kast henne ned! Og de kastet henne ned, og blodet sprutet oppetter veggen og på hestene, og han lot hestene tråkke henne ned. 34Så gikk han inn. Da han hadde ett og drukket, sa han: Sørg for at denne forbannede kvinnen blir begravet! Hun er jo kongedatter. #1Kong 16:31. 21:25. 35Men da de kom for å begrave henne, fant de ikke annet av henne enn hodeskallen og føttene og hendene. 36De kom tilbake og fortalte ham det. Da sa han: Dette er det ordet som Herren talte gjennom sin tjener tisbitten Elia da han sa: På Jisre’els mark skal hundene ete opp kroppen til Jesabel. #v.10. 1Kong 21:23. 37Liket av Jesabel skal bli som møkk på jorden på Jisre’els mark, så ingen skal kunne si: Dette er Jesabel.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.