2 Kongebok 21:15

2 Kongebok 21:15 NB

fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag av da deres fedre gikk ut av Egypt og til denne dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del