2 Kongebok 21
NB

2 Kongebok 21

21
Manasse regjerer i Juda
1Manasse var tolv år gammel da han ble konge. Han regjerte femtifem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. #2Krøn 33:1 ff. 2Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. #16:3. 3Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste altere for Ba’al og laget et Astarte-bilde, slik som Israels konge Akab hadde gjort. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. #17:16. 18:4. 23:5. 1Kong 16:32,33. 4Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt: I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. #5Mos 12:5 5Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. #23:12. 1Kong 7:12. 6Han lot sønnen sin gå gjennom ilden og ga seg av med å spå av skyene og å tyde varsler. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. #16:3. 17:17. 23:24. 3Mos 18:21. 7Han satte det Astarte-bildet som han hadde laget, i det huset som Herren hadde talt om til David og hans sønn Salomo, da han sa: I dette huset og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. #1Kong 8:29. 9:3. 8Og jeg vil ikke mer la Israel vandre hjemløs bort fra det landet jeg ga deres fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, og lever etter hele den lov som min tjener Moses ga dem. 9Men de ville ikke høre. Og Manasse forførte dem, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. 10Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa:
11Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting - gjort det som er verre enn alt det amorittene som var her før ham, gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avgusbilder, #24:3. Jer 15:4. 12derfor sier Herren, Israels Gud: Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. #1Sam 3:11. Jer 19:3. 13Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat og snur det opp ned når en har tørket av det. #10:11,17. 17:6,23. Jes 34:11. Amos 7:8. 14Og jeg vil støte fra meg den rest som er igjen av min arv, og overgi dem i deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, 15fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag av da deres fedre gikk ut av Egypt og til denne dag. 16Manasse utøste så mye uskyldig blod at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som var ondt i Herrens øyne. #24:4. 17Hva som ellers er å fortelle om Manasse og om alt det han gjorde, om den synd som han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike. #2Krøn 33:1 ff.
18Og Manasse la seg til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i hagen til sitt hus, i Ussas hage. Og hans sønn Amon ble konge etter ham.
Amon regjerer i Juda
19Amon var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte to år i Jerusalem. Hans mor hette Mesjullemet. Hun var datter av Harus, og var fra Jotba. #2Krøn 33:21 ff.
20Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, likesom hans far Manasse hadde gjort. 21Han vandret på alle vis på den vei hans far hadde vandret, og dyrket de motbydelige avgudene hans far hadde dyrket, og tilba dem. 22Han forlot Herren, sine fedres Gud, og vandret ikke på Herrens vei. 23Og Amons tjenere sammensverget seg mot ham og drepte kongen i hans hus. #12:20. 14:19. 15:10.
24Men landets folk slo i hjel alle dem som hadde sammensverget seg mot kong Amon, og så gjorde de hans sønn Josjia til konge etter ham. 25Det som ellers er å fortelle om Amon, om det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike. 26Han ble lagt i sin grav i Ussas hage, og hans sønn Josjia ble konge etter ham.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.