2 Kongebok 21:12

2 Kongebok 21:12 NB

derfor sier Herren, Israels Gud: Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del