2 Kongebok 14:4

2 Kongebok 14:4 NB

Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del