2 Kongebok 14:17

2 Kongebok 14:17 NB

Judas konge Amasja, Joasjs sønn, levde femten år etter at Israels konge Joasj, Joakas’ sønn, var død.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del