2 Kongebok 12:5

2 Kongebok 12:5 NB

disse pengene skal prestene ta imot, hver av sine kjenninger. Så skal de sette huset i stand, overalt hvor det blir funnet noen skade.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del