2 Kongebok 11:9

2 Kongebok 11:9 NB

Høvedsmennene gjorde nøyaktig som presten Jojada ga dem ordre om. De tok hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten, og dem som trådte fra på sabbaten, og kom til presten Jojada.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del