2 Kongebok 11

11
Atalja regjerer i Juda
1Da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at sønnen hennes var død, gikk hun i gang med å utrydde hele kongeætten. #2Krøn 22:10-12. 2Men Akasjas søster Josjeba, kong Jorams datter, tok Joasj, Akasjas sønn, og førte ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og hans amme inn i et sengekammer. Der gjemte hun ham for Atalja, så han ikke ble drept. 3Siden var han hos henne i Herrens hus og ble holdt skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet.
Jojada dreper Atalja
4Men i det sjuende året sendte Jojada bud etter livvaktens høvedsmenn og lot dem komme inn til seg i Herrens hus. Han gjorde en pakt med dem og tok dem i ed der i Herrens hus og viste dem kongens sønn. #2Sam 20:23. 2Krøn 23:1 ff.
5Han ga dem ordre og sa: Hør nå hva dere skal gjøre: Den ene tredjedel av dere skal tiltre vakten på sabbaten og holde vakt ved kongens hus. 6Den andre tredjedelen skal være ved Sur-porten, og en tredjedel skal være ved porten bak vaktmennene. Dere skal holde vakt ved huset i skift. 7Og to avdelinger, alle dere som skulle ha avløsning på sabbaten, skal holde vakt over kongen i Herrens hus. 8Dere skal stille dere rundt om kongen, hver mann med våpen i hånd. Den som vil trenge inn i rekkene, skal drepes. Dere skal være hos kongen, både når han går ut og når han går inn. 9Høvedsmennene gjorde nøyaktig som presten Jojada ga dem ordre om. De tok hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten, og dem som trådte fra på sabbaten, og kom til presten Jojada. 10Og presten ga høvedsmennene de spydene og skjoldene som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus. 11Vaktmennene sto oppstilt, hver mann med våpen i hånd, fra husets høyre side til husets venstre side bort imot alteret og huset, rundt omkring kongen. 12Så førte han kongesønnen ut og satte kronen på ham og overga vitnesbyrdet* til ham. De gjorde ham til konge og salvet ham, og de klappet i hendene og ropte: Kongen leve! #2Mos 25:16. 1Sam 10:24. 1Kong 1:25,39.#*loven, 5Mos 17:19. 13Da Atalja hørte ropet fra vaktmennene og folket, gikk hun inn til folket i Herrens hus.
14Der fikk hun se at kongen sto ved søylen, som skikken var, og høvedsmennene og trompetblåserne sto hos ham. Hele folkemengden gledet seg og blåste i trompeter. Da flerret Atalja klærne sine og ropte: Opprør, opprør! 15Men presten Jojada ga en ordre til høvedsmennene som var satt over hæren, og sa til dem: Før henne ut mellom rekkene, og om noen følger henne, så drep ham med sverd! For presten hadde sagt: Hun må ikke drepes i Herrens hus! 16Så gjorde de plass for henne til begge sider, og hun gikk den veien som hestene pleier å kjøre inn til kongens hus, og der ble hun drept.
Pakt mellom Herren, kongen og folket
17Og Jojada sluttet en pakt mellom Herren og kongen og folket: De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket.
18Og hele folkemengden gikk inn i Ba’als hus og rev det ned. Hans altere og hans bilder knuste de fullstendig. Ba’als prest Mattan drepte de foran altrene. - Og presten satte vaktmenn ved Herrens hus. #10:26,27. 2Krøn 31:1. 19Så tok han med seg høvedsmennene og livvakten og vaktmennene og hele folkemengden, og de førte kongen ned fra Herrens hus og gikk inn i kongens hus gjennom vaktmennenes port. Og han satte seg på kongetronen. 20Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Atalja hadde de drept med sverd i kongens hus. 21Joasj var sju år gammel da han ble konge. #12:1.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring