2 Kongebok 11:7

2 Kongebok 11:7 NB

Og to avdelinger, alle dere som skulle ha avløsning på sabbaten, skal holde vakt over kongen i Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del