2 Kongebok 11:6

2 Kongebok 11:6 NB

Den andre tredjedelen skal være ved Sur-porten, og en tredjedel skal være ved porten bak vaktmennene. Dere skal holde vakt ved huset i skift.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del