2 Kongebok 11:18

2 Kongebok 11:18 NB

Og hele folkemengden gikk inn i Ba’als hus og rev det ned. Hans altere og hans bilder knuste de fullstendig. Ba’als prest Mattan drepte de foran altrene. - Og presten satte vaktmenn ved Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del