2 Kongebok 11:10

2 Kongebok 11:10 NB

Og presten ga høvedsmennene de spydene og skjoldene som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del