2 Krønikebok 7:14

2 Krønikebok 7:14 NB

og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

2 Krønikebok 7:14

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Krønikebok 7:14