2 Krønikebok 22:9

2 Krønikebok 22:9 NB

Så lette han etter Akasja. Han ble grepet mens han holdt seg skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham. Så gravla de ham, for de sa: Han er en sønn av Josjafat, som søkte Herren av hele sitt hjerte. Men det var ingen igjen av Akasjas hus som var i stand til å overta kongedømmet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del