2 Krønikebok 22:8

2 Krønikebok 22:8 NB

Så hendte det at Jehu, mens han var i ferd med å fullbyrde dommen over Akabs hus, møtte Judas høvdinger og Akasjas brorsønner, som var i Akasjas tjeneste, og drepte dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del