2 Krønikebok 22:6

2 Krønikebok 22:6 NB

Da vendte han tilbake for å la seg lege i Jisre’el for de sårene han hadde fått ved Rama da han kjempet mot kongen i Syria, Hasael. Og Judas konge Asarja, Jorams sønn, dro ned til Jisre’el for å se til Joram, Akabs sønn, fordi han var syk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del