2 Krønikebok 22:2

2 Krønikebok 22:2 NB

Akasja var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja og var datter av Omri.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del