2 Krønikebok 2:15

2 Krønikebok 2:15 NB

Nå kan min herre sende sine tjenere hveten og byggen, oljen og vinen som han har talt om.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del