2 Krønikebok 2:12

2 Krønikebok 2:12 NB

Og Hiram skrev videre: Lovet være Herren, Israels Gud, som har skapt himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for seg selv til kongebolig!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del