2 Krønikebok 16:14

2 Krønikebok 16:14 NB

De begravde ham i det gravstedet han hadde latt hogge ut for seg i Davids by. Og de la ham på et leie som var fylt med velluktende urter og forskjellige blandede salver. Og de brente et veldig bål til ære for ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del