1 Timoteus 5
NB

1 Timoteus 5

5
Hvordan veilede menighetens medlemmer
1Du skal ikke tale hardt til en gammel mann, men formane ham som en far, unge menn som brødre, #3Mos 19:32. 2Tess 3:15. Tit 2:2,6. 2gamle kvinner som mødre, unge kvinner som søstre - i all renhet. 3Du skal hedre dem som virkelig er enker. 4Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne. 5Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud. Hun lever i bønn og påkallelse natt og dag. #4:10. Luk 2:37. 18:7. 6Men den som lever etter sine lyster, er levende død. #Luk 15:24. Ef 2:1. Åp 3:1. 7Dette skal du gi påbud om, for at de kan være ulastelige. #4:11. 8Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. #2Tim 3:5. Tit 1:16. 9En enke kan bli ført på listen om hun ikke er yngre enn seksti år og om hun har vært én manns kone. #3:2. 10Hun må ha ord for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de helliges føtter, tatt seg av nødlidende og alltid ha lagt vinn på å gjøre godt. #3:7. 1Mos 18:4. 19:2. Luk 7:44. Joh 13:14. Heb 13:2. 1Pet 4:9. 11Men yngre enker skal du avvise, for når de i kjødelig lyst sviker Kristus, vil de gifte seg, 12og får den dommen over seg at de har forlatt sin første tro. 13Dessuten lærer de seg til lediggang, når de går rundt i husene. Og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borti andres saker, og snakker om slikt som ikke passer seg. #Ord 7:11. Kol 4:6. Tit 2:3. 14Jeg vil derfor at de yngre enkene skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus, slik at de ikke gir motstanderen noen anledning til baktalelse. #1Kor 7:9. Tit 2:8. 15For det er allerede noen som har vendt seg bort og følger Satan. #1:6,20. 16Dersom en troende mann eller kvinne har enker, da skal de sørge for dem og ikke la dem falle menigheten til byrde, for at den kan sørge for de virkelige enker. #v.3,4,8. 17De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbel ære verd, særlig de som arbeider i tale og lære. #Rom 12:8. 1Kor 9:11. 12:28. 16:16,18. 1Tess 5:12. 18For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker! - Og: Arbeideren er sin lønn verd! #5Mos 24:14. 25:4. Matt 10:10. Luk 10:7. 1Kor 9:9. 19Du skal ikke ta imot en anklage mot en eldste uten at den blir støttet av to eller tre vitner. #5Mos 17:6. 19:15. Matt 18:16. 20Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for at også de øvrige må frykte. #Gal 2:11,14. 2Tim 4:2. 21Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler: Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. #6:13. 2Tim 4:1. 22Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren! #4:14. Apg 6:6. 8:17. 13:3. 19:6. 2Tim 1:6. 2Joh 11. 23Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommene du så ofte lider av. 24Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen. Hos andre følger de etter. 25På samme måte er også de gode gjerningene synlige. Og de som det ikke er slik med, kan likevel ikke holdes skjult! #Ord 10:9. Matt 10:26.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.