1 Timoteus 6

6
Treller og herrer
1Så mange som er under åket og er treller, skal akte sine herrer all ære verd, for at Guds navn og læren ikke må bli spottet. #Rom 2:24. Ef 6:5. Tit 2:5,8. 1Pet 2:18. 2De som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre ære fordi de er brødre. I stedet må de desto villigere tjene dem, fordi de som nyter godt av tjenesten, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane. #4:11. Ef 6:5. Filem 16.
Falske lærere og pengekjærhet
3Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, #1:3. Gal 1:6,7. 2Tim 1:13. 4:3. Tit 1:1.
4da er han oppblåst og forstår ingenting. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker #1Kor 8:2. 2Tim 2:14. 5og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på gudsfrykten som en vei til vinning. #1Kor 11:16. 2Tim 3:8. Tit 1:11,14. 2Pet 2:3. 6Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!#4:8. Ord 15:15,16. Fil 4:11. Heb 13:5. 7For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. #Job 1:21. Sal 49:18. Fork 5:14. Luk 12:15. 8Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. #1Mos 28:20. Ord 30:8. Matt 6:25. 9Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. #Ord 23:4. 28:20. Matt 6:19. 13:22. Jak 5:1. 10For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. #2Mos 23:8. 1Sam 8:3. Ord 1:19. Matt 26:14,15.
Strid troens gode strid
11Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. #2Tim 2:22. Heb 12:14. 12Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til - du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner! #1:18. 6:19. Luk 13:24.#1Kor 9:24,25. Fil 3:12,14. 2Tim 4:7. Jud 3. 13Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus: #5:21. Joh 18:36,37. Apg 17:25. 2Tess 3:6,12. 14Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, #Joh 14:24. Fil 1:10. 1Tess 5:23. 15som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, #1:11,17. 5Mos 10:17. Åp 17:14. 19:16. 16han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen. #2Mos 33:20. Joh 1:18. Jak 1:17. 1Joh 1:5. 4:12.
Forman de rike
17Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. #4:10. Job 31:24. Sal 62:11. 18De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. #Luk 12:21. Rom 12:8. 19Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet. #3:13.
Personlig slutthilsen
20Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som med urette blir kalt så! #v.14. 4:7. 1Kor 15:3. 2Kor 5:19. 2Tim 1:14. Tit 1:14. 3:9. Åp 3:3. 21Den har noen bekjent seg til, og har fart vill fra troen. - Nåden være med deg. #1:6. Kol 4:18. 2Tim 2:18.

Markert nå:

1 Timoteus 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring