1 Peter 3
NB

1 Peter 3

3
Ektefolks plikter mot hverandre
1Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel, #Ef 5:22. Tit 2:5. 2når de ser deres rene liv i gudsfrykt. 3Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, #Jes 3:16 ff. 1Tim 2:9. 4men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud. #Rom 2:29. 5For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn. 6Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe. #1Mos 18:12. 7Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde - for at bønnene deres ikke skal hindres. #Ef 5:25. Kol 3:19.
Gjør det gode
8Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, #Luk 6:36.#Rom 12:16. 15:5. 1Kor 1:10. Fil 2:2. 3:16. 9så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. #3Mos 19:18. Ord 20:22. Matt 5:39. 25:34.#Rom 12:17. 1Tess 5:15. 10For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. #Sal 34:13-17. Jak 1:26. 3:6. 11Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. #Sal 37:27. Jes 1:16,17. Heb 12:14. 3Joh 11. 12For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. #Sal 33:18. 2Tess 1:9. 13Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode?
14Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, #2:20. Matt 5:10. 15men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere! #Sal 119:46. Jes 8:12,13. 51:12.#Jer 1:8. Matt 10:28. Apg 4:8. Kol 4:6. 16Men gjør det i ydmykhet og med frykt, idet dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. #2:12,15-19. Heb 13:18. 17For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. #2:20.
Også Kristus led
18For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. #2:21. Rom 5:6. 2Kor 13:4. 1Tim 3:16. Heb 9:28. 19I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, #4:6. Ef 4:9. 20de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, #1Mos 6:3,14. Rom 2:4. 2Pet 2:5. 3:9. 21det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, #Mark 16:16. Ef 5:26. Tit 3:5. 22han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. #Apg 1:10. 2:33. Rom 8:34. Ef 1:20,21.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.