1 Peter 2
NB

1 Peter 2

2
Den levende stein og det åndelige hus
1Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. #Ef 4:22,25. Kol 3:8. Heb 12:1. Jak 1:21. 4:11. 2Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse #1:23. Ef 4:15. Heb 5:13. 3- så sant dere har smakt at Herren er god! #Sal 34:9. 4Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. #v.7. Sal 118:22,23. Jes 28:16. Matt 21:42. Apg 4:11.#Ef 2:20. 5Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. #2Mos 19:6.#Jes 61:6. Rom 12:1. 1Kor 3:16. Ef 2:21,22.#Heb 13:15,16. Åp 1:6. 6For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. #Jes 28:16. Rom 9:33. 10:11. Ef 2:20. 7Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein #Sal 118:22.#Jes 8:14. Matt 21:42. Luk 2:34. Apg 4:11. 8og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet - til det er de også satt. #Jes 8:14. Rom 9:32. 9Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, #2Mos 19:6. 5Mos 7:6. Jes 43:21. Ef 1:14. Kol 1:13.#Tit 2:14. Åp 1:6. 5:10. 10dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. #Hos 1:6,9. 2:23. Rom 9:25. Ef 2:4 ff.
Følg Kristi eksempel
11Mine kjære! Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen.#1:1,17. 1Krøn 29:15. Sal 119:19. Rom 13:14. Heb 11:13. 13:14.
12La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. #3:16. Matt 5:16.#Rom 12:17. 2Kor 8:21. Fil 2:15. Tit 2:8. Heb 13:18. 13For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge, som den høyeste, #Rom 13:1. Tit 3:1.
14eller landshøvdinger som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. #Rom 13:3,4. 15For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. #3:16. Tit 2:8. 16Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. #Joh 8:32. Rom 6:18. 1Kor 7:22. 8:9. Gal 5:1,13.#2Pet 2:19. 17Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen! #Ord 24:21.#Matt 22:21. Rom 12:10. Fil 2:3. 2Pet 1:7. 18Dere tjenere: underordne dere under herrene deres og vis dem respekt - ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. #4:15,16. Ef 6:5. 1Tim 6:1. Tit 2:9. 19For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. #3:14,17. 4:14. 20For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. #3:14,17. 4:14. Luk 6:32,33. 21For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, #3:18.#Matt 11:29. 16:24. Joh 13:15. Fil 2:5. 1Joh 2:6. 22han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, #Jes 53:9. Joh 8:46. 2Kor 5:21. 23han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, #3:9. Jes 53:7. Joh 8:48,49. Heb 12:3. 24han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. #Jes 53:5. Rom 6:2,11,18. 25Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. #Sal 119:176.#Jes 53:6. Esek 34:6. 37:24. Matt 9:36. Luk 15:4.#Joh 10:11. Heb 13:20.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.