1 Kongebok 1
NB

1 Kongebok 1

1
Abisjag fra Sjunem pleier David
1Kong David var nå blitt gammel og langt opp i årene. De dekket ham til med tepper, men han kunne ikke bli varm. #2Sam 5:4. 2Da sa tjenerne hans til ham: En skulle lete etter en ung pike for min herre kongen, en jomfru som kan stelle for kongen og pleie ham og ligge i din favn, så min herre kongen blir varm. 3Så lette de i hele Israels land etter en vakker pike, og de fant Abisjag fra Sjunem og førte henne til kongen. 4Piken var meget vakker. Hun pleide kongen og tjente ham, men kongen hadde ikke omgang med henne.
Adonja vil være konge
5Adonja, sønn til Haggit, gjorde seg høye tanker og sa: Jeg vil være konge. Og han fikk seg vogner og hestfolk og femti mann som løp foran ham. #2Sam 3:4. 15:1.
6Hans far hadde aldri i hans liv tuktet ham og sagt: Hvorfor har du gjort dette? Han var også meget vakker, og han var født nest etter Absalom. #2Sam 3:3,4. 14:25. 7Han rådførte seg med Joab, Serujas sønn, og med presten Abjatar, og de holdt med Adonja og hjalp ham. #2:22. 1Krøn 10:6. 8Men presten Sadok og Benaja, Jojadas sønn, og profeten Natan og Sjime’i og Re’i og de heltene David hadde, var ikke med Adonja. 9Adonja slaktet sauer og okser og gjøkalver ved Sohelet-steinen, som er ved En-Rogel. Han innbød alle brødrene sine, kongens sønner, og alle Judas menn som var i kongens tjeneste. 10Men profeten Natan og Benaja og heltene og sin bror Salomo innbød han ikke. 11Da sa Natan til Batseba, Salomos mor: Du har vel hørt at Adonja, Haggits sønn, er blitt konge, uten at vår herre David vet noe om det?
12La meg nå få gi deg et råd, så du kan redde livet både for deg og din sønn Salomo! 13Gå inn til kong David og si til ham: Herre konge, har du ikke med ed lovt din tjenestekvinne: Salomo, din sønn, skal være konge etter meg, han skal sitte på min trone? Hvordan er det da gått til at Adonja er blitt konge? 14Mens du ennå er der inne og taler med kongen, skal jeg også komme inn og stadfeste dine ord. 15Da gikk Batseba inn til kongen i soverommet. Kongen var nå meget gammel, og Abisjag fra Sjunem tjente ham.
16Batseba bøyde seg og kastet seg ned for kongen. Og kongen sa: Hva vil du? 17Hun svarte: Min herre! Du har sverget ved Herren din Gud og lovt din tjenestekvinne: Salomo, din sønn skal bli konge etter meg. Han skal sitte på min trone. 18Men se, nå er Adonja blitt konge. Og du, herre konge, vet ikke noe om det. 19Han har slaktet okser og gjøkalver og sauer i mengdevis og innbudt alle kongens sønner og presten Abjatar og hærføreren Joab. Men Salomo, din tjener, har han ikke innbudt. 20Og nå, herre konge, er hele Israels øyne vendt mot deg, for at du skal la dem vite hvem som skal sitte på min herre kongens trone etter ham. 21Ellers kan det gå slik at når min herre kongen ligger hos sine fedre, vil jeg og min sønn Salomo bli regnet som forbrytere. 22Mens hun ennå talte med kongen, kom profeten Natan.
23Det ble meldt kongen: Profeten Natan er her. Og han kom inn og trådte fram for kongen og kastet seg på sitt ansikt til jorden for ham. 24Og Natan sa: Herre konge! Du har vel sagt: Adonja skal være konge etter meg, og han skal sitte på min trone? 25For i dag har han dratt ned og slaktet okser og gjøkalver og sauer i mengdevis og innbudt alle kongens sønner og hærførerne og presten Abjatar. Nå eter og drikker de med ham og roper: Leve kong Adonja! 26Men meg, din tjener, og presten Sadok og Benaja, Jojadas sønn, og Salomo, din tjener, har han ikke innbudt. 27Skulle dette være gjort på min herre kongens bud uten at du har latt dine tjenere vite hvem som skal sitte på min herre kongens trone etter ham?
David lar Salomo bli salvet til konge
28Da tok kong David til orde og sa: Kall Batseba inn til meg! Og hun kom inn og trådte fram for kongen.
29Og kongen sverget og sa: Så sant Herren lever, han som har forløst min sjel fra all trengsel: #1Sam 26:24. 2Sam 4:9. 12:5. 30Som jeg har sverget ved Herren, Israels Gud, og lovt deg: Salomo, din sønn, skal være konge etter meg. Han skal sitte på min trone i mitt sted. Slik vil jeg gjøre det på denne dag. 31Da bøyde Batseba seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned for kongen og sa: Min herre, kong David, leve evig! 32Og kong David sa: Kall hit til meg presten Sadok og profeten Natan og Benaja, Jojadas sønn! De kom da og trådte fram for kongen. #v.8.
33Kongen sa til dem: Ta deres herres tjenere med dere og la min sønn Salomo ride på mitt eget muldyr og før ham ned til Gihon*! #*kilde utenfor Jerusalems bymur. 34Der skal presten Sadok og profeten Natan salve ham til konge over Israel. Dere skal blåse i hornet og rope: Leve kong Salomo! 35Så skal dere følge ham hit opp. Og når han kommer, skal han sette seg på min trone, og han skal være konge i mitt sted. Det er ham jeg har bestemt til fyrste over Israel og Juda. 36Da tok Benaja, Jojadas sønn, til orde og sa til kongen: Amen! Måtte også Herren, min herre kongens Gud, si dette! 37Måtte Herren være med Salomo, som han har vært med min herre kongen, og gjøre hans trone enda større enn min herres, kong Davids trone! 38Da dro presten Sadok og profeten Natan og Benaja, Jojadas sønn, og livvakten dit ned. De lot Salomo ride på kong Davids muldyr og førte ham til Gihon. 39Og presten Sadok hentet oljehornet fra teltet og salvet Salomo. De blåste i hornet, og alt folket ropte: Leve kong Salomo! #1Krøn 29:22. 40Hele folket dro opp etter ham. De blåste på fløyter og jublet så høyt at jorden revnet ved lyden. 41Dette hørte Adonja og alle de gjestene som var hos ham. De var da nettopp ferdige med å ete. Og da Joab hørte tonen fra hornet, sa han: Hvorfor er det slik larm og bulder i byen?
42Mens han ennå talte, kom Jonatan, presten Abjatars sønn. Og Adonja sa: Kom hit! Du er en bra mann og kommer visst med gode meldinger. #2Sam 15:27. 18:27. 43Men Jonatan svarte og sa til Adonja: Nei! Vår herre kong David har gjort Salomo til konge. 44Kongen sendte med ham presten Sadok og profeten Natan og Benaja, Jojadas sønn, og livvakten, og de lot ham ride på kongens muldyr. 45Presten Sadok og profeten Natan salvet ham til konge i Gihon, og så dro de opp derfra med jubelrop, og hele byen er i et røre. Det er den larmen dere hørte. 46Salomo har alt satt seg på kongetronen, 47og kongens tjenere er kommet og har ønsket vår herre, kong David, til lykke og sagt: Måtte din Gud la Salomos navn bli enda herligere enn ditt navn, og hans trone enda større enn din trone! Og kongen tilba på sitt leie. 48Kongen har også sagt: Lovet være Herren, Israels Gud, som i dag har gjort det slik at det sitter en på min trone, så jeg har fått se det med egne øyne! 49Da ble alle Adonjas gjester forferdet. De sto opp og gikk hver sin vei. 50Adonja var redd for Salomo, og han sto opp og gikk av sted og grep fatt i alterhornene.
51Og det ble meldt Salomo: Adonja er redd kong Salomo, og nå har han grepet fatt i alterhornene og sier: Kong Salomo må ennå i dag love meg med ed at han ikke vil la sin tjener dø for sverdet! 52Da sa Salomo: Vil han være en bra mann, skal det ikke falle et hår av hans hode til jorden. Men blir det funnet noe ondt hos ham, skal han dø. 53Så sendte kong Salomo folk av sted, og de førte ham ned fra alteret. Og han kom og kastet seg ned for kong Salomo. Og Salomo sa til ham: Gå hjem til ditt hus!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.