1 Krønikebok 13

13
David flytter paktens ark
1Og David holdt råd med høvedsmennene over tusen og over hundre, med alle høvdingene. #2Sam 6:1 ff. 2Og David sa til hele Israels menighet: Dersom dere synes det er godt, og Herren vår Gud åpner en vei, så la oss sende bud til alle kanter til våre andre brødre i alle Israels landskaper. Dessuten til prestene og levittene i de byene de har med beitemarker omkring, at de skal samle seg hos oss. 3La oss så flytte vår Guds ark hit til oss! For i Sauls dager spurte vi jo aldri etter den. 4Da sa hele menigheten at så burde en gjøre, for det var rett i hele folkets øyne. 5Så samlet David hele Israel fra Sjihor* i Egypt til bortimot Hamat for å hente Guds ark fra Kirjat-Jearim. #15:3.#*elv eller kanal ved Egypts østgrense, Jos 13:3. 6Og David og hele Israel dro opp til Ba’ala, til Kirjat-Jearim, som hører til Juda. De dro dit for å føre opp derfra Gud Herrens ark, han som troner over kjerubene, hvor hans navn nevnes. #Jos 15:9. 1Sam 4:4. 2Kong 19:15. 7Og de satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, og Ussa og Ahjo kjørte vognen. 8David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt både til sanger og sitarer og harper og tamburiner og cymbler og trompeter. 9Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånden ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige. #2Sam 6:6 ff.
10Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og han slo ham fordi han hadde rakt hånden ut mot arken, så han døde der for Guds åsyn. 11Men David ble ille til mote fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peres-Ussa* like til denne dag. #15:13. *Ussas nedbryting. 12Den dagen ble David fylt av frykt for Gud og sa: Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg? 13Og David flyttet ikke arken inn til seg i Davids by, men lot den føre bort til gititten Obed-Edoms hus. 14Guds ark ble stående hos Obed-Edoms familie i hans hus i tre måneder. Og Herren velsignet Obed-Edoms hus og alt hva hans var.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring