1 Tessaloniker 5:3

1 Tessaloniker 5:3 NB

Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del