1 Samuel 5:3

1 Samuel 5:3 NB

Da folket i Asjdod sto opp tidlig neste dag, se, da var Dagon falt ned - med ansiktet mot jorden foran Herrens ark. De tok Dagon og satte ham på hans plass igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del