1 Samuel 4

4
Filistrene erobrer paktens ark
1Samuels ord kom til hele Israel. Og Israel dro ut for å kjempe mot filistrene. De slo leir ved Eben-Eser, og filistrene slo leir i Afek. 2Filistrene stilte seg i fylking mot Israel, og striden bredte seg. Israel ble slått av filistrene, og de felte omkring fire tusen mann på slagmarken. 3Da folket kom til leiren, sa Israels eldste: Hvorfor gjorde Herren det slik at filistrene slo oss i dag? La oss hente Herrens paktsark til oss fra Sjilo, så den kan komme hit iblant oss og frelse oss av våre fienders hånd. #14:18. 4Mos 10:35.
4Så sendte folket bud til Sjilo, og de hentet derfra paktens ark som tilhører Herren, hærskarenes Gud, han som troner over kjerubene. Begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, var med og fulgte Guds paktsark. #2Sam 6:2. Sal 80:2. 5Med det samme Herrens paktsark kom til leiren, satte hele Israel i et stort jubelrop, så jorden ristet. 6Da filistrene hørte lyden av jubelropet, sa de: Hva er dette for et mektig jubelrop i hebreernes leir? Og de fikk vite at Herrens ark var kommet til leiren. 7Da ble filistrene redde, for de tenkte: Gud er kommet til leiren. Og de sa: Ve oss! Slikt har ikke skjedd før. 8Ve oss! Hvem skal fri oss av disse veldige gudenes hånd? Dette er de gudene som slo Egypt med all slags plager i ørkenen. #2Mos 13:20. 14:1 ff. 9Ta mot til dere og vær menn, filistrer, for at dere ikke skal komme til å trelle for hebreerne, slik som de har trellet for dere! Vær menn, og gå til kamp! #Dom 13:1. 15:10. 10Da gikk filistrene til kamp, og Israel ble slått. De flyktet hver til sitt telt, og det ble et meget stort mannefall - det falt tretti tusen mann av Israels fotfolk.
11Guds ark ble tatt, og begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, mistet livet. #2:34. Sal 78:61.
Eli dør
12Da løp en mann av Benjamin fra slagmarken og kom samme dag til Sjilo med istykkerrevne klær og med jord på hodet. #Jos 7:6. 2Sam 1:2. Esr 9:3. Neh 9:1.
13Da han kom fram, se, da satt Eli på stolen sin ved veien og passet på, for hans hjerte var fullt av angst for Guds ark. Da nå mannen kom til byen med budskapet, da satte hele byen i et jammerskrik. 14Eli hørte skriket og sa: Hva er dette for en larm? Da skyndte mannen seg og kom og fortalte det til Eli. 15Eli var da nittiåtte år gammel, hans øyne var stive - han kunne ikke se. #3:2. 1Kong 14:4. 16Da nå mannen sa til Eli: Det er jeg som er kommet fra slagmarken, jeg flyktet fra slagmarken i dag, da spurte Eli: Hvordan er det gått, min sønn? 17Da svarte han som kom med budskapet: Israel er flyktet for filistrene, og det har vært et stort mannefall blant folket. Dine to sønner, Hofni og Pinehas, har også mistet livet. Og Guds ark er tatt. 18Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten. Han brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i førti år. 19Hans svigerdatter, Pinehas’ kone, var med barn og nær ved å føde. Da hun hørte budskapet om at Guds ark var tatt, og at hennes svigerfar og hennes mann var død, sank hun i kne og fødte, for veene kom brått over henne.
20I hennes dødsstund sa de kvinnene som sto hos henne: Frykt ikke, du har født en sønn! Men hun svarte ikke og ga ikke akt på det de sa. #1Mos 35:17. 21Hun kalte gutten Ikabod* og sa: Bortveket er herligheten fra Israel - for Guds ark var tatt, og for hennes svigerfars og hennes manns skyld. #Sal 78:61. *ingen herlighet. 22Hun sa: Bortveket er herligheten fra Israel, fordi Guds ark er tatt.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring