1 Samuel 2
NB

1 Samuel 2

2
Hannas lovsang
1Og Hanna ba og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren! Høyt er mitt horn* i Herren, vidt opplatt er min munn mot mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse. #Sal 89:18.#Jes 12:2. Luk 1:47. *jeg har fått stor kraft. 2Ingen er hellig som Herren. For det er ingen uten deg, det er ingen klippe* som vår Gud. #2Mos 15:10.#2Sam 22:32. Sal 18:3. 86:8. Jes 44:8. *billedlig uttrykk for Gud, 5Mos 32:18. 3Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger. 4Kjempenes bue blir brutt, og de som snubler, binder om seg med kraft. 5De mette lar seg leie for brød, og de hungrige hører opp å hungre. Hun som var ufruktbar, føder sju barn, mens den som er rik på sønner, visner bort. #Sal 103:9. Luk 1:53. 6Herren tar liv og gir liv, han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. #5Mos 32:39. 2Kong 5:7. Sal 71:20. Jes 26:19. 7Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. 8Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jordens støtter hører Herren til, på dem har han bygd jorderike. #Sal 75:8. 103:7,8. Luk 1:52. 9Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket. For ikke ved kraft er mannen sterk. #17:45. Sal 91:10. 1Pet 1:5. 10Hver den som strider mot Herren, skal bli forferdet, han lar det tordne i himmelen over ham. Herren dømmer jordens ender. Han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes horn. #7:10. Sal 18:14. 89:25. 132:17.
Elis sønner er ugudelige
11Så dro Elkana hjem igjen til Rama, men gutten tjente Herren under presten Elis tilsyn. #3:1.
12Men Elis sønner var fordervede menn, de kjente ikke Herren. #1:3.
13Slik brukte de å gå fram mot folket: Når noen kom med et offer, og kjøttet ble kokt, da kom prestens tjener og hadde en tretindet gaffel i hånden. #2Mos 27:3. 3Mos 7:31. 5Mos 18:3. 14Den stakk han ned i kjelen eller i gryten eller i pannen eller i krukken, og alt det som kom opp med gaffelen, tok presten til seg. Slik gjorde de med alle israelitter som kom til Sjilo. 15Enda før de hadde brent fettet, kom prestens tjener og sa til mannen som ofret: Kom hit med kjøtt til å steke for presten! Han tar ikke imot kokt kjøtt fra deg, bare rått. #3Mos 3:3 ff. 16Så sa mannen til ham: Først må fettet brennes, siden kan du ta for deg etter som du har lyst til. Da svarte han: Nei, nå straks skal du gi meg det, ellers tar jeg det med makt. #3Mos 3:14 ff. 17Den synd som de unge mennene gjorde, var meget stor for Herrens åsyn, for de hånte Herrens offer. #v.29. 18Men Samuel tjente for Herrens åsyn - en ung gutt kledd i en efod* av lin. #*2Mos 28:4.
19Hans mor laget hvert år en liten ytterkappe til ham. Den hadde hun med til ham, når hun dro opp med sin mann for å bære fram det årlige offeret. 20Og Eli velsignet Elkana og hans hustru og sa: Herren gi deg barn igjen med denne kvinnen istedenfor ham som hun ba om for Herren! Så dro de hjem igjen.
21Og Herren så til Hanna. Hun ble med barn og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. #Luk 1:80. 2:40. 22Eli var nå meget gammel, og når han hørte om alt det sønnene hans gjorde mot hele Israel, og at de lå med kvinnene som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, #2Mos 38:8.
23sa han til dem: Hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører av hele folket her hvor ondt dere farer fram. 24Nei, mine sønner! Det er ikke noe godt rykte jeg hører om dere. Dere forfører Herrens folk. 25Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud være voldgiftsmann. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? - Men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø. #2Mos 21:6. Heb 10:26. 26Men gutten Samuel gikk fram i alder og i yndest både hos Herren og hos mennesker. #Luk 2:40,52.
Herrens dom over Eli
27Det kom en Guds mann til Eli og sa til ham: Så sier Herren: Har jeg ikke åpenbart meg for din fars hus, da de var i Egypt og måtte tjene faraos hus?
28Jeg valgte ham blant alle Israels stammer til prest for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse og bære efod for mitt åsyn. Jeg ga din fars hus alle Israels barns ildoffer. 29Hvorfor tråkker dere da mitt slaktoffer og mitt matoffer under føttene, de offer som jeg har påbudt i min bolig? Du ærer sønnene dine mer enn meg, så dere feter dere med det beste av hver offergave som mitt folk Israel bærer fram. #2Mos 28:1 ff. 30:7,8. 3Mos 8:7 ff. 30Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord: Det være langt fra meg! Den som ærer meg, vil jeg ære, og de som foraktet meg, skal bli til skamme. #2Mos 29:9.#4Mos 25:13. Sal 50:23. Mal 2:9. Joh 12:26. 31Se, dager skal komme da jeg hogger av din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel. #1Kong 2:27. 32Du skal se trengsel for Guds bolig tross alt det gode han gjør mot Israel. Og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus. 33Og den mann av din ætt som jeg ikke utrydder fra mitt alter, skal få dine øyne til å slokne og være til sorg for din sjel. Og alle som vokser opp i ditt hus, skal dø i sine manndomsår. 34Til tegn på dette skal du ha det som skal ramme begge sønnene dine, Hofni og Pinehas: De skal begge dø på én dag. #4:10,17. 35Og jeg vil oppreise for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter mitt hjerte og min vilje, og jeg vil bygge for ham et hus som blir stående. Han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager. 36Og hver den som er tilbake av ditt hus, skal komme og bøye seg for ham for å få en sølvskilling og et brød, og de skal si: Vær så snill, sett meg til et av presteembetene, så jeg kan få et stykke brød å ete!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.