1 Samuel 10

10
1Og Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hodet hans. Han kysset ham og sa: Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv. #15:1. 16:13. 2Kong 9:3,6. Sal 2:12. Apg 13:21. 2Når du går fra meg i dag, skal du møte to menn ved Rakels grav på grensen av Benjamin i Selsah. De skal si til deg: Eselhoppene som du gikk ut for å lete etter, er funnet. Og se, din far tenker ikke mer på dem, men nå er han urolig for dere og sier: Hva skal jeg gjøre for sønnen min? #9:5. 1Mos 35:19. 3Når du så går videre derfra og kommer til Tabors eik, skal du der møte tre menn som er på vei opp til Gud i Betel. En av dem bærer tre kje, en bærer tre brød, og en bærer en skinnsekk med vin. 4De skal hilse på deg og gi deg to brød, og dem skal du ta imot. 5Deretter kommer du til Guds Gibea*, hvor filistrene har vaktpostene sine. Når du kommer dit til byen, skal du treffe på en flokk profeter som kommer ned fra haugen med harpe og tamburin og fløyte og sitar foran seg, og de profeterer**. #*Sauls#hjemsted, v.26. **priser Gud med ord og sang. 6Og Herrens Ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli til et annet menneske. #4Mos 10:25,29.#Dom 3:10. 6:34. 10:29. 13:25. 14:6,19. 15:14. 7Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger deg for hånden! For Gud er med deg. #Dom 6:12. 2Sam 7:3. 8Gå foran meg ned til Gilgal, så skal jeg komme ned til deg for å ofre brennoffer og fredsoffer. Du skal vente i sju dager, inntil jeg kommer til deg. Da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre. #10:15. 13:8.
Saul profeterer
9Da nå Saul vendte seg og gikk fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte. Og samme dag gikk alle disse tegnene i oppfyllelse.
10Da de kom til Gibea, kom en flokk profeter mot ham. Da kom Guds Ånd over ham, og han profeterte midt iblant dem. 11Da alle de som kjente ham fra før, så at han profeterte sammen med profetene, da sa folket til hverandre: Hva er det som har hendt med Kis’ sønn? Er også Saul blant profetene? #19:24. 12Og en mann der fra stedet svarte og sa: Hvem er da far til disse? Derfor er det blitt et ordspråk: Er også Saul blant profetene? 13Da han hadde holdt opp med å profetere, kom han til offerhaugen. 14Sauls onkel sa til ham og tjenestegutten hans: Hvor har dere vært? Han svarte: Vi har vært ute og lett etter eselhoppene, og da vi ikke så noe til dem, gikk vi til Samuel. #9:4-6. 14:50.
15Da sa Sauls onkel: Kjære, fortell meg hva Samuel sa til dere! 16Saul svarte sin onkel: Han fortalte oss at eselhoppene var funnet. Men det som Samuel hadde sagt om kongedømmet, fortalte han ham ikke.
Saul blir konge
17Så kalte Samuel folket sammen til Herren, til Mispa.
18Og han sa til Israels barn: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg førte Israel opp fra Egypt og fridde dere ut fra egypterne og fra alle de rikene som undertrykte dere. 19Men nå har dere forkastet deres Gud, han som frelste dere ut av alle deres ulykker og trengsler, og sagt til ham: Nei, en konge skal du sette over oss! - Så still dere nå fram for Herrens åsyn etter deres stammer og ætter. #8:7. 20Så lot Samuel alle Israels stammer gå fram, og loddet falt på Benjamins stamme. 21Så lot han Benjamins stamme gå fram etter sine ætter, og loddet falt på Matris ætt. Deretter falt loddet på Saul, Kis’ sønn. Og de lette etter ham, men kunne ikke finne ham. 22Da spurte de igjen Herren: Er mannen kommet hit? Herren svarte: Se, han holder seg skjult ved forsyningene. 23Da sprang de dit og hentet ham, og han gikk fram midt iblant folket. Han var et hode høyere enn alt folket. #9:2. 24Og Samuel sa til hele folket: Ser dere ham Herren har utvalgt? Det er ingen som han i hele folket. Da jublet hele folket og ropte: Kongen leve! #5Mos 17:15. 2Sam 21:6.#1Kong 1:25,39. 2Kong 10:12. 2Krøn 23:10. 25Så talte Samuel til folket om kongedømmets rett og skrev det opp i en bok. Den la han ned for Herrens åsyn*. Deretter lot Samuel hele folket fare, hver til sitt hjem. #8:22. 5Mos 17:14 ff.#31:24 ff. Jos 24:26. 2Kong 22:8. *i helligdommen.#Her ble viktige skrifter oppbevart. 26Saul dro også hjem til Gibea. En flokk av stridsmenn fulgte ham. Gud hadde rørt ved hjertene deres.
27Men noen fordervede mennesker sa: Hvordan skal denne kunne frelse oss? Og de ringaktet ham og kom ikke med hyllingsgaver til ham. Men han lot som om han ikke merket det. #10:12. 1Kong 10:25. 2Krøn 17:5.

Markert nå:

1 Samuel 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring