1 Samuel 1:7

1 Samuel 1:7 NB

Slik gjorde han år etter år, så ofte som hun dro opp til Herrens hus. Og slik krenket Peninna henne, og Hanna gråt og ville ikke spise.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del