1 Korinter 2:12

1 Korinter 2:12 NB

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 2:12