1 Korinter 2:10

1 Korinter 2:10 NB

Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del