1 Korinter 13:4

1 Korinter 13:4 NB

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

1 Korinter 13:4

Del