1 Krønikebok 15:9

1 Krønikebok 15:9 NB

av Hebrons barn Eliel, den øverste, og hans brødre, åtti
NB: Norsk Bibel 88/07
Del