1 Krønikebok 15:5

1 Krønikebok 15:5 NB

Av Kahats barn Uriel, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tjue
NB: Norsk Bibel 88/07
Del