1 Krønikebok 15:26

1 Krønikebok 15:26 NB

Da nå Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark, ofret de sju okser og sju værer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del