1 Krønikebok 15:21

1 Krønikebok 15:21 NB

Mattitja og Eliflehu og Mikneja og Obed-Edom og Je’iel og Asasja skulle spille på sitarer etter Sjeminit* for å lede sangen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del