1 Krønikebok 15:18

1 Krønikebok 15:18 NB

Sammen med dem stilte de deres brødre av annen rang: Sakarja, Ben og Ja’asiel og Sjemiramot og Jehiel og Unni, Eliab og Benaja og Ma’aseja og Mattitja og Eliflehu og Mikneja og Obed-Edom og Je’iel, dørvokterne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del