1 Krønikebok 15:15

1 Krønikebok 15:15 NB

Og levittene bar Guds ark på skuldrene sine ved hjelp av bærestengene, slik som Moses hadde påbudt etter Herrens ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del