1 Krønikebok 15:14

1 Krønikebok 15:14 NB

Da helliget prestene og levittene seg for å føre Herrens, Israels Guds ark opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del