1 Krønikebok 15:13

1 Krønikebok 15:13 NB

Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren vår Gud brøt inn iblant oss. For vi søkte ham ikke på den rette måten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del